Видео


video_img
машина за индукционо грејање за процес топлог пробијања МФП 850

video_img
Машина за индукционо грејање 120КВ за загревање шипки пре ковања

video_img
МФП 350Д2 машина за аутоматско индукционо делимично ковање

video_img
Каљење и каљење индукционих шипки са навојем

video_img
Машина за аутоматско индукционо ковање

video_img
Ротор за лемљење мотора

video_img
Испитивање индукционог ковања челичним прстеном

video_img
машина за индукционо ковање МФП 600